A command-line utility for objectively comparing image quality, including a short report. https://code.ivysaur.me/ssim
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
To repozytorium jest zarchiwizowane. Możesz wyświetlać pliki i je sklonować, ale nie możesz do niego przepychać zmian lub otwierać zgłoszeń/Pull Requestów.

10 wiersze
246B

  1. # Converted with codesite2git
  2. project_name="ssim"
  3. short_description="A command-line utility for objectively comparing image quality, including a short report."
  4. written_in_lang="C, Bash, and VBScript"
  5. topics=[]
  6. ctime=1317639870
  7. mtime=1317639870