A command-line utility for objectively comparing image quality, including a short report. https://code.ivysaur.me/ssim
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
To repozytorium jest zarchiwizowane. Możesz wyświetlać pliki i je sklonować, ale nie możesz do niego przepychać zmian lub otwierać zgłoszeń/Pull Requestów.
mappu 35dfe5d870 commit all archived files 9 lat temu
dist-archive commit all archived files 9 lat temu
doc commit all archived files 9 lat temu
.legacy-codesite.toml initial meta commit 9 lat temu
README.md commit all archived files 9 lat temu

README.md

ssim

A command-line utility for objectively comparing image quality, including a short report.

Source code included in distribution.

The included report scripts encode lena.png to H.264 using x264 (single frame), to VP8 using webp, to JPG using Photoshop CS3, and to JP2K using imagemagick, at a variety of output file sizes to compare the filesize/quality tradeoff of each encoder and format.

Download